پروژه ها

جلوبندی و سیستم تعلیق

جلوبندی و سیستم تعلیق

انواع لوازم جلوبندی و سیستم تعلیق شامل: طبق ها، سیبک ها، قرقری فرمان، بوش ها، موجگیر، دسته موتورها، توپی ها، قطعات لاستیکی، پلاستیکی، پلیمری و... ...